❤مشتیـا❤

دلم با دلت یکی می شود اگر تو به پایم بمانی

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | پروفایل | قالب وبلاگ

حرف حق

محبوب کن - فیس نما

برو مرد شو ...

مرد . مشتی شو . مشتیا . جمله های قدیمی لاتی . جمله لوتی وار . جمله مشتی . داش جوات

آدم های خوب نـه خاطره انـد نـه تاریـخ
بلکه حقیقت روزگارنـد…
.
.
ما بد نبودیم چون اصلا بلد نبودیم…

فارس باکس
محبوب کن - فیس نما

خوشبخت

جمله مشتی وار . جمله قدیمی . قدیمی . عکس قدیمی . جمله مشتی . مشتی وار . جمله مشتی وار . جمله لوتی وار . لوتی وار

خوشبخت کسی است که راه قدر دانی

از خدمت دیگران را بلد است

و شادی دیگران را به قدر شادی خود حس میکند

فارس باکس
محبوب کن - فیس نما

صداقت

صداقت . جمله مشتی وار . جمله قدیمی . قدیمی . عکس قدیمی . جمله مشتی . مشتی وار . جمله مشتی وار . جمله لوتی وار . لوتی وار

شاید صداقت باعث شود دوستان زیادی نداشته باشی

اما باعث می شود دوستانت واقعی باشند

فارس باکس
محبوب کن - فیس نما

غیرتی و قیمتی....

جمله مشتی وار . جمله قدیمی . قدیمی . عکس قدیمی . جمله مشتی . مشتی وار . جمله مشتی وار . جمله لوتی وار . لوتی وار

آدم ها دو دسته اند:

غیرتی و قیمتی....

دسته اول با خدا معامله میکنند دسته دوم با بنده خدا

فارس باکس
محبوب کن - فیس نما

طرح رفاقت

جمله مشتی وار . جمله قدیمی . قدیمی . عکس قدیمی . جمله مشتی . مشتی وار . جمله مشتی وار . جمله لوتی وار . لوتی وار

به یاد مردای قیدیم که حرمت داشتم

 

هر رهگذری محرم اسرار نگردد ، صحرای نمک زار ، چمن زار نگردد

هرجا که رسیدی مکش طرح رفاقت ، هر کس که به تو یار وفادار نگردد . . .

فارس باکس
محبوب کن - فیس نما

زندگی در گذر است

جمله مشتی وار . جمله قدیمی . قدیمی . عکس قدیمی . جمله مشتی . مشتی وار . جمله مشتی وار . جمله لوتی وار . لوتی وار

نیاسائید . زندگی در گذر است

بروید و دلیری کنید

پیش از آنکه بمیرید

چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید

تا بر زمان غالب شوید

فارس باکس
محبوب کن - فیس نما

من چون تویی را دارم

جمله آموزنده . جمله مشتی وار . جمله مشتی . جمله قدیمی . قدیم . قدیمی . مطلب قدیمی و مطلب مشتی وار . مشتی وار . مشتیا

خدایا من در کلبه حقیرانه خود کسی را دارم

که تو در عرش کبریایی خود نداری

من چون تویی را دارم

وتو چون خود نداری

فارس باکس
محبوب کن - فیس نما

لعنت به روزگار

روزگار . دنیا . علی شریعتی . جملات مشتی وار . مشتی وار . جمله مشتی . عکس قدیمی . داش مشتیا . مشتیا . داش جوات

دنیا را بد ساخته اند

کسی را که دوست داری . تو را دوست نمی دارد

کسی که تورا دوست دارد . تو دوستش نمی داری

اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد

به رسم و آئین هرگز به هم نمی رسند

و این رنج است

فارس باکس
محبوب کن - فیس نما

سه چیز را ...

محبوب کن - فیس نما

پدرت را می پرستیدی …

روز پدر . جمله روز پدر . جمله مشتی وار . جمله روز پدر . جمله مشتی . جمله مشتی روز پدر . مشتیاروز پدر مبارک بادروز پدر . جمله روز پدر . جمله مشتی وار . جمله روز پدر . جمله مشتی . جمله مشتی روز پدر . مشتیا

روز پدر . جمله روز پدر . جمله مشتی وار . جمله روز پدر . جمله مشتی . جمله مشتی روز پدر . مشتیاروز پدر . جمله روز پدر . جمله مشتی وار . جمله روز پدر . جمله مشتی . جمله مشتی روز پدر . مشتیا روز پدر . جمله روز پدر . جمله مشتی وار . جمله روز پدر . جمله مشتی . جمله مشتی روز پدر . مشتیا

روز پدر . جمله روز پدر . جمله مشتی وار . جمله روز پدر . جمله مشتی . جمله مشتی روز پدر . مشتیاپدر؛ تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیستروز پدر . جمله روز پدر . جمله مشتی وار . جمله روز پدر . جمله مشتی . جمله مشتی روز پدر . مشتیا


اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند؛
و با وجود همه مشکلات, به تو لبخند زند تا تو دلگرم شویروز پدر . جمله روز پدر . جمله مشتی وار . جمله روز پدر . جمله مشتی . جمله مشتی روز پدر . مشتیا
روز پدر . جمله روز پدر . جمله مشتی وار . جمله روز پدر . جمله مشتی . جمله مشتی روز پدر . مشتیاکه اگر بدانی … چه کسی ،روز پدر . جمله روز پدر . جمله مشتی وار . جمله روز پدر . جمله مشتی . جمله مشتی روز پدر . مشتیا
روز پدر . جمله روز پدر . جمله مشتی وار . جمله روز پدر . جمله مشتی . جمله مشتی روز پدر . مشتیاکشتی زندگی را از میان موج های سهمگین روز پدر . جمله روز پدر . جمله مشتی وار . جمله روز پدر . جمله مشتی . جمله مشتی روز پدر . مشتیا

 

روزگار به ساحل آرام رویاهایت رسانده است؛
روز پدر . جمله روز پدر . جمله مشتی وار . جمله روز پدر . جمله مشتی . جمله مشتی روز پدر . مشتیا“پدرت”را می پرستیدی …روز پدر . جمله روز پدر . جمله مشتی وار . جمله روز پدر . جمله مشتی . جمله مشتی روز پدر . مشتیا

فارس باکس
محبوب کن - فیس نما
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 19 صفحه بعد